Hỗ trợ 24/7
0363 388 873
img-top
Hotline:
0363 388 873

BỘ LỌC THỦY LỰC MAHLE OC172


Model: OC172
Giá: Liên hệ

Đặt hàng
 Đặt hàng với chúng tôi

Qúy khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ sớm nhất cho quý khách!

MÔ TẢ SẢN PHẨM: 

Lọc dầu Thủy Lực Mahle, Lõi Lọc Thủy Lực Mahle, Hydraulic Filter Mahle là sản phẩm độ bền cao.

Lọc dầu thủy lực MAHLE đa dạng có nhiều SIZE, kích cỡ khác nhau.

Lọc dầu Thủy Lực Mahle, Lõi Lọc Thủy Lực Mahle, Hydraulic Filter Mahle lọc cặn rắn tốc độ cao, lực cản thấp, bền hóa chất và nhiệt, khi có nhu cầu lõi lọc thủy lực

Vui lòng liên hệ CALL/ZALO: 0363 388 873 để biết thêm chi tiết.

 

MÃ SẢN PHẨM LỌC THỦY LỰC MAHLE

 

Mahle PI 22025 RN SMX 6
Mahle PI 2205 PS VST 3
Mahle Pi 2210-068+HC28
Mahle PI 2211 SMX VST3
Mahle PI 2215 SMX VST3 768.022.6
Mahle PI 23004 RN PS 10
Mahle PI 23006 RN SMX 10
Mahle PI 23010 RN SMX10 77924046
Mahle PI 23016 DN SMX 10 77925605
Mahle PI 23016RN SMX10 NBR 792.414.5
Mahle PI 23025 RN SMX 10
Mahle PI 23025 RN SMX 10 77924160
Mahle PI 23040 RN SMX 10 NBR
Mahle PI 23063 RN SMX 10
Mahle PI 23063 RN SMX 10 77924202
Mahle PI 23063 RN SMX10
Mahle PI 23063 RNSMX 10
Mahle PI 23100 RN SMX 10 77924228
Mahle PI 24025 DN SMX 16
Mahle PI 25004 DN SMX 25 NBR
Mahle PI 25063 DN SMX 25
Mahle PI 30010-015
Mahle PI 3105 PS 10
Mahle PI 3105 SMX 10
Mahle PI 3105 SMX10
Mahle PI 3108 PS 10
Mahle PI 3108 SMX10
Mahle PI 3108-SMX10
Mahle PI 3111 PS 10
Mahle PI 3111 SMX 10
Mahle PI 3115 PS10
Mahle PI 3115 SMX 10
Mahle PI 3115 SMX10
Mahle PI 3130 PS 10
Mahle PI 3130 SMX 10
Mahle PI 3145 SMX 10 77680374
Mahle PI 3145 SMX10
Mahle PI 3205 PS VST 10
Mahle PI 3205 SMX VST 10
Mahle PI 3205 SMX VST 10;ID-NR:77680382
Mahle Pi 3215 SMX VST 10
Mahle PI 3215 SMX VST 10 77680408
Mahle PI 3245 SMX VST 10 77680424
Mahle PI 3245 SMX VST 10;ID-NR:77680424
Mahle PI 34004-015 NBR
Mahle PI 34016-015 NBR
Mahle PI 3415-012
Mahle PI 3445-012 77922008
Mahle PI 35010 RN DRG25
Mahle PI 3605-012 NBR
Mahle PI 3608-013
Mahle PI 3611-015
Mahle PI 4108 SMX 25
Mahle PI 4108 SMX 25 77680457
Mahle PI 4115 SMX 25
Mahle PI 4115 SMX25
Mahle PI 4115-PS25
Mahle PI 4130 PS 25
Mahle PI 4130 SMX 25
Mahle PI 4130 SMX25 77680481
Mahle PI 4145 SMX 25
Mahle PI 4211 SMX VST 25
Mahle PI 4215 SMX VST 25
Mahle Pi 4245-014FL+Pi3245S-mx vst10
Mahle Pi 4301-014-+852149Sm-X10
Mahle PI 50 016-058+PIS 3103/2,2 2SP LED W
Mahle PI 50006-058(not included filter element)
Mahle PI 50010-056 77976459
Mahle PI 50010-058+PI 35010 RN DRG25
Mahle PI 5115 SMX 6
Mahle PI 5115 SMX 6 77955099
Mahle PI 5130 SMX 6 77955107
Mahle PI 5211 SMX VST 6
Mahle PI 5211 SMX VST 6 77943558
Mahle PI 73010 DN SMX VST 10
Mahle PI 73016 DN SMX VST 10 77925688
Mahle PI 73016 DN SMX VST 10 Nr:77925688
Mahle PI 73025 DN SMX VST 10 77925696
Mahle PI 73025 DN SMX VST10 77925696
Mahle PI 8205 DRG25
Mahle PI 8330 DRG 40
Mahle PI 8405 DRG 60 Nr:77576648
Mahle PI 8405 DRG60
Mahle PI 8408 DRG60
Mahle PI 8430 DRG 60
Mahle PI 8430 DRG60
Mahle PI 8430 DRG60 77681042
Mahle PI 8505 DRG 100
Mahle PI 8505 DRG 100 77681067
Mahle PIS3070/-15-80 MBAR
Mahle PiS3131 Nr:79760869
Mahle PiS3132 Nr:79760919
Mahle PiS3133 Nr:79760927
Mahle PiS3151 Nr:79761909
Mahle PiS3152 Nr:79761925

77785983 OC 58 MIC 10 1775

77500184 OC 168 SM-X 10 1309

77500341 HC 44 MIC 10 1775 2.5 X

77640899 HC 1 MIC 10 3000

77844780 OC 170 MIC 10 3000 2.5 X

77501273 HC 6 MIC 10 3000

77501232 HC 46 SM-X 10 2075

71348143 OC 172 MIC 10 3000 2.5 X

72013241 HC 2 MIC 10 5440

77501372 HC 42 SM-X 10 3360

72013027 OC 171 MIC 10 5440 2.5 X

77643331 HC 18 MIC 10 7000

77643398 HC 28 SM-X 10 3400

77727183 HC 4 MIC 10 7260

77500077 HC 31 MIC 10 9755

77500051 HC 32 SM-X 10 5400

77504194 HC 34 MIC 10 14025

78714750 HC 66 SM-X 3 7638

77478829 HC 60 SM-X 6 7638

77643844 HC 35 SM-X 10 7638

77643851 HC 36 SM-X 25 7638

78714768 HC 67 10 SM-X 3 7638

77373020 HC 9 MIC 10 2050 3.5

77503964 HC 38 MIC 10 2050

77803257 OC 173 MIC 10 4100 2.5

77502180 HC 23 MIC 10 4100

77502511 OC 169 MIC 10 5440 2.5

77502628 HC 15 MIC 10 5440

78787921 HC 68

77802382 32 15 12 ¾ '' 16 UNF 2A 13 27 M18x1,5

77802390 35 15 15 1 '' 12 UNF 2A 17 27 M24x1,5

 

 

Mahle PI 8511 DRG 100
Mahle PI 8515 DRG 100
Mahle PI 8530 DRG 100
Mahle PI 8730 DRG 300
Mahle PI 9208 DRG VST 25
Mahle PI 9208 DRG VST25
Mahle PI 9408 DRG VST 60
Mahle PI 9508 DRG VST 100
Mahle PI 9608 DRG VST 200
Mahle PI 9711 ZYL DRG VST 350
Mahle PI0140 MOL 77765498
Mahle PI0142 MIC Nr:77730724
Mahle PI1005 MIC25
Mahle PI1005MIC25
Mahle PI1015MIC25
Mahle PI1710/4 77661622
Mahle PI1710/51 77661689
Mahle PI2005-046
Mahle PI2005-15-G3/4
Mahle PI2005-69
Mahle Pi2011-068+Pi8511DRG100
Mahle Pi2015-068+Pi3115Sm-X10
Mahle PI2105-068 Nr:77810237
Mahle PI2108-047
Mahle PI2108-47NBR
Mahle PI2111 SMX3
Mahle PI2115 SMX3
Mahle PI2115SMX3
Mahle PI2130 SMX3
Mahle PI22010RN SMX6
Mahle PI2205 SMX VST3
Mahle PI2205-060
Mahle PI2210-056 77665979
Mahle PI23004 RN SMX 6 Nr:77924004
Mahle PI23010DN SMX10NBR
Mahle PI23010RNSMX10
Mahle PI23016RN SMX10NBR
Mahle PI23016RNSMX10 Nr:77924145
Mahle PI23040RN SMX 10
Mahle Pi24040 RN smx16
Mahle PI25010DN SMX25 NBR
Mahle PI25010DN SMX25NBR
Mahle PI3108SMX 10
Mahle PI3108SMX10
Mahle PI3130 SMX10
Mahle PI3130SMX10
Mahle PI3145 PS10
Mahle PI3145 SMX10
Mahle PI3205 SMX VST 10
Mahle PI3205 SMX VSTT10
Mahle PI3208SMXVST 10
Mahle PI3230 SMXV ST10 Nr: 77680416
Mahle PI3245 SMX VST10
Mahle PI-3605-015(not included filter element)
Mahle PI3630-015
Mahle PI3630-015 Nr: 77731888
Mahle PI3745-012 
Mahle PI4108 PS 25
Mahle PI4115SMX25
Mahle PI4130 SMX25
Mahle PI5105 SMX6 Nr: 77943509
Mahle PI5111 SMX6
Mahle Pi5115 smx6
Mahle PI5115SMX6
Mahle PI5130 SMX6
Mahle PI5130SMX6
Mahle PI5145 SMX6
Mahle PI5145PS6
Mahle PI5160SMX6
Mahle PI5211 SMX VST 6 77943558
Mahle PI72025DN SMX VST6
Mahle PI73010 DN SMX VST 10
Mahle PI73010 DN SMX VST 10 77925670
Mahle PI73010 NBR792.567.0
Mahle PI73010DN SMX VST 10
Mahle PI73010DNSMX VST10
Mahle PI73010DNSMXVST10
Mahle PI8205 DRG 25 77680911
Mahle PI8205 DRG25
Mahle PI8208 DRG25
Mahle PI8230 DRG25
Mahle PI8245 DRG25 Nr:77711187
Mahle PI8405 DRG 60 77576648
Mahle PI8405 DRG60
Mahle PI8408 DRG60 768.101.6
Mahle PI8430 DRG60
Mahle PI8445 DRG60
Mahle PI8445 DRG60 Nr:77681059
Mahle PI8530 DRG100 77689078
Mahle PI8530DRG100
Mahle PI86006 DN DRGVST40 NBR
Mahle PI86006 NBR7031.873.2
Mahle PI9405DRG VST60
Mahle PIS 3092/2,2 EL VP 766.985.6
Mahle PIS 3092/2.2 ELVP Nr;77669856
OC 58 80 72 62 ¾'' 16 UNF 2B 76 120 0.40

OC 168 80 72 62 ¾'' 16 UNF 2B 76 120 0.55

HC 44 80 72 62 ¾'' 16 UNF 2B 76 120 0.40

HC 1 95 72 62 ¾'' 16 UNF 2B 93 141 0.55

OC 170 95 72 62 ¾'' 16 UNF 2B 93 141 0.55

HC 6 95 72 62 1'' 12 UNF 2B 93 141 0.55

HC 46 95 72 62 1'' 12 UNF 2B 93 141 0.75

OC 172 95 72 62 1'' 12 UNF 2B 93 141 0.55

HC 2 95 72 62 1'' 12 UNF 2B 93 210 0.75

HC 42 95 72 62 1'' 12 UNF 2B 93 210 0.75

OC 171 95 72 62 1'' 12 UNF 2B 93 210 0.75

HC 18 143 111 100 1½'' 16 UN 2B 136 172 1.50

HC 28 143 111 100 1½'' 16 UN 2B 136 172 1.80

HC 4 143 111 100 G 1¼ 136 172 1.50

HC 31 143 111 100 1½'' 16 UN 2B 136 240 1.70

HC 32 143 111 100 1½'' 16 UN 2B 136 240 2.20

HC 34 143 111 100 1½'' 16 UN 2B 136 310 1.95

HC 66 143 111 100 1½'' 16 UN 2B 136 310 2.65

HC 60 143 111 100 1½'' 16 UN 2B 136 310 2.65

HC 35 143 111 100 1½'' 16 UN 2B 136 310 2.65

HC 36 143 111 100 1½'' 16 UN 2B 136 310 2.65

HC 67 143 111 100 G 1¼ 136 310 2.65

HC 9 80 72 62 ¾'' 16 UNF 2B 76 140 0.55

HC 38 80 72 62 ¾'' 16 UNF 2B 76 140 0.55

OC 173 95 72 62 1'' 12 UNF 2B 93 180 0.80

HC 23 95 72 62 1'' 12 UNF 2B 93 180 0.80

OC 169 95 72 62 1'' 12 UNF 2B 93 215 0.90

HC 15 95 72 62 1'' 12 UNF 2B 93 215 0.90

HC 68

77893860 27 15 10 1 '' 12 UNF 2A 16 27 M22x1,5

77802408 35 15 15 1 ½ '' 16 UNF 2A 25 41 M38x1,5

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan


Sản phẩm nổi bật

Copyright © 2021 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT