Hỗ trợ 24/7
0363 388 873
img-top
Hotline:
0363 388 873

LỌC DẦU SULLAIR 02500139-996


Model: 02500139-996
Giá: Liên hệ

Đặt hàng
 Đặt hàng với chúng tôi

Qúy khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ sớm nhất cho quý khách!

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

 LỌC DẦU MÁY NÉN KHÍ SULLAIR, LỌC GIÓ SULLAIR,LỌC DẦU.LỌC TÁCH MÁY NÉN KHÍ SULLAIR,PHỤ KIỆN,PHỤ TÙNG SULLAIR, BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT 

MÃ SỐ

02500139-996

TÊN SẢN PHẨM

LỌC DẦU MÁY NÉN KHÍ SULLAIR

HÃNG SẢN XUẤT 

SULLAIR

GIÁ THAM KHẢO

      CALL/ZALO: 0363.388.873

 

 

MÃ LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR:

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

SOTRAS REFERENCE

10B - 25 ACAC

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-112

DB 2030

Air filter (Lọc Gió)

42445

SA 6869

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-525

SH 8165

16B8 - 75 WCAC

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-116

DB 2198

Separator (Lọc Tách Dầu)

408167-011

DC 3110

Air filter (Lọc Gió)

40899

SA 6857

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

BDS 11

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

68561857

DE 4031

Air filter (Lọc Gió)

42445

SA 6869

Oil filter( Lọc Dầu )

250028-032

SH 8163

BDS 15

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

68561857

DE 4031

Air filter (Lọc Gió)

42445

SA 6869

Oil filter( Lọc Dầu )

250028-032

SH 8163

BDS 18,5 from 03/2003

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250121-500

DB 2381

Air filter (Lọc Gió)

42445

SA 6869

Oil filter( Lọc Dầu )

250028-032

SH 8163

BDS 18,5 up to 2003

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-114

DB 2006

Air filter (Lọc Gió)

42445

SA 6869

Oil filter( Lọc Dầu )

250028-032

SH 8163

BDS 22 from 03/2003

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250121-500

DB 2381

Air filter (Lọc Gió)

42445

SA 6869

Oil filter( Lọc Dầu )

250028-032

SH 8163

BDS 22 up to 2003

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-114

DB 2006

Air filter (Lọc Gió)

42445

SA 6869

Oil filter( Lọc Dầu )

250028-032

SH 8163

BDS 30 from 03/2003

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250121-500

DB 2381

Air filter (Lọc Gió)

02250087-420

SA 6925

Oil filter( Lọc Dầu )

250028-032

SH 8163

BDS 30 up to 2003

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-114

DB 2006

Air filter (Lọc Gió)

02250087-420

SA 6925

Oil filter( Lọc Dầu )

250028-032

SH 8163

BDS 37

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-116

DB 2198

Separator (Lọc Tách Dầu)

250042-862

DC 3110

Air filter (Lọc Gió)

02250087-420

SA 6925

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

BDS 45

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-116

DB 2198

Separator (Lọc Tách Dầu)

250042-862

DC 3110

Air filter (Lọc Gió)

02250087-420

SA 6925

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

BDS 55

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-116

DB 2198

Separator (Lọc Tách Dầu)

250042-862

DC 3110

Air filter (Lọc Gió)

02250046-012

SA 6926

Air filter (Lọc Gió)

02250046-013

SA 6927

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

BDS 7,5

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

68561857

DE 4031

Air filter  (Lọc Gió)

42445

SA 6869

Oil filter( Lọc Dầu )

250028-032

SH 8163

BDS 75

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-116

DB 2198

Separator (Lọc Tách Dầu)

250042-862

DC 3110

Air filter(Lọc Gió)

02250046-012

SA 6926

Air filter(Lọc Gió)

02250046-013

SA 6927

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

ES 6

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250028-033

DA 1112

Air filter(Lọc Gió)

250028-034

SA 6867

Oil filter( Lọc Dầu )

250028-032

SH 8163

ES 8

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250106-791

DA 1143

Air filter(Lọc Gió)

02250131-496

SA 6020

Oil filter( Lọc Dầu )

250028-032

SH 8163

LS 10 25/30 HP

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-112

DB 2200

Air filter(Lọc Gió)

42445

SA 6869

Air filter(Lọc Gió)

02250131-496

SA 6020

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-525

SH 8165

LS 10 LEAK FREE

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250121-500

DB 2138

Air filter(Lọc Gió)

02250131-496

SA 6020

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-525

SH 8165

LS 12

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-116

DB 2198

Separator (Lọc Tách Dầu)

250042-862

DC 3110

Air filter(Lọc Gió)

40899

SA 6857

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 12 LEAK FREE

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250100-755

DC 3223

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250100-756

DC 3224

Air filter(Lọc Gió)

02250131-498

SA 6076

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 16 - 75 ACAC

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-116

DB 2198

Separator (Lọc Tách Dầu)

408167-011

DC 3110

Air filter(Lọc Gió)

40899

SA 6857

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 16 100 HP

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-116

DB 2198

Separator (Lọc Tách Dầu)

250042-862

DC 3110

Air filter(Lọc Gió)

02250046-012

SA 6926

Air filter(Lọc Gió)

02250046-013

SA 6927

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 16 24KT 60/75 HP

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-116

DB 2198

Separator (Lọc Tách Dầu)

250042-862

DC 3110

Air filter(Lọc Gió)

47542

SA 6152

Air filter(Lọc Gió)

47543

SA 6159

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 16 24KT LEAK FREE

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250100-755

DC 3223

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250100-756

DC 3224

Air filter(Lọc Gió)

02250046-012

SA 6926

Air filter(Lọc Gió)

02250046-013

SA 6927

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 20 24KT 100 HP

 

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250061-137

DB 2365

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250061-138

DC 3221

Air filter(Lọc Gió)

40899

SA 6857

Air filter(Lọc Gió)

409853

SA 6911

Air filter(Lọc Gió)

409854

SA 6912

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 20 E 125/150 HP

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-085

DB 2219

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250048-734

DC 3141

Air filter(Lọc Gió)

88290001-469

 

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 20 S 125/150 HP

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-085

DB 2219

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250048-734

DC 3141

Air filter(Lọc Gió)

405158

SA 6818

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 20 S E 175/200 HP

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-122

DB 2030

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-134

DC 3114

Air filter(Lọc Gió)

88290003-111

 

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 20 S LEAK FREE

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-085

DB 2219

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250048-734

DC 3141

Air filter(Lọc Gió)

02250135-148

SA 6912

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 20 S Sullube 125/150 HP

 

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-085

DB 2219

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250048-734

DC 3141

Air filter(Lọc Gió)

405158

SA 6818

Air filter(Lọc Gió)

409853

SA 6911

Air filter(Lọc Gió)

409854

SA 6912

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 20 SRF 100 HP

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250061-137

DB 2365

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250061-138

DC 3221

Air filter(Lọc Gió)

40899

SA 6857

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

LS 20 Sullube 100 HP

 

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250061-137

DB 2365

Separator (Lọc Tách Dầu)

02250061-138

DC 3221

Air filter(Lọc Gió)

40899

SA 6857

Air filter(Lọc Gió)

409853

SA 6911

Air filter(Lọc Gió)

409854

SA 6912

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

TS 20 100 HP

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-122

DB 2030

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-134

DC 3114

Air filter(Lọc Gió)

405158

SA 6818

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

TS 20 125/150 HP

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-122

DB 2030

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-134

DC 3114

Air filter(Lọc Gió)

405158

SA 6818

Oil filter( Lọc Dầu )

250025-526

SH 8164

TS 20 200 HP

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-122

DB 2030

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-134

DC 3114

Air filter(Lọc Gió)

02250135-150

 

Air filter(Lọc Gió)

48463

SA 6374

Oil filter( Lọc Dầu )

02250139-995

 

TS 20 250 HP

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-122

DB 2030

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-134

DC 3114

Air filter(Lọc Gió)

02250135-150

 

Air filter(Lọc Gió)

48463

SA 6374

Oil filter( Lọc Dầu )

02250139-995

 

TS 32 200/250 HP

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-122

DB 2030

Air filter(Lọc Gió)

250007-838

SA 6928

Air filter(Lọc Gió)

250007-839

SA 6929

Oil filter( Lọc Dầu )

02250139-996

 

TS 32 200/250/300 HP up to June 2002

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-124

DC 3223

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-130

DC 3139

Air filter(Lọc Gió)

250007-838

SA 6928

Air filter(Lọc Gió)

250007-839

SA 6929

Oil filter( Lọc Dầu )

02250139-996

 

TS 32 300/350 HP

 

 

 

 

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-124

DC 3223

Separator (Lọc Tách Dầu)

250034-130

DC 3139

Air filter(Lọc Gió)

250007-838

SA6928

Air filter(Lọc Gió)

250007-839

SA 6929

</

Sản phẩm liên quan


Sản phẩm nổi bật

Copyright © 2021 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT